اصطلاحات آلمانی

اصطلاح alles auf eine Karte setzen

این اصطلاح به معنای “همه تخم مرغ ها را در یک سبد گذاشتن” است. به مفهوم ریسک کردن و خطر کردن. چند مثال: Mit der Einwechslung eines weiteren Angreifers setzte der Trainer alles auf eine Karte. مربی با تعویض یک مهاجم دیگر ریسکی را به جان خرید. Wer in Aktien investieren will, sollte nicht alles

READ MORE